Trainingen energiemanagement en conflicthantering

1. Van stress-naar energiemanagement

  • Wat is stress en wat is de link met energie?
  • Werkstress
  • Gepersonaliseerde analyse en inventaris van stressklachten
  • Gestructureerde aanpak om stressklachten te verminderen
  • Tips om energie te krijgen en te behouden

 

2. Bemiddelen bij conflicten tussen individuen of teams

Annie Gay heeft de opleiding tot bemiddelaar in sociale zaken gevolgd bij MEDIV.

Meningsverschillen tussen teamleden kunnen uitgroeien tot grote conflicten die de goede werking van een team dreigen lam te leggen. Soms is het mogelijk die conflicten in een vroeger stadium te ontmijnen. In andere gevallen dient de resterende energie te worden aangeboord om de neuzen opnieuw in dezelfde richting te krijgen.

Herkent u deze situatie of maakt u ze op dit ogenblik mee? Wacht niet langer en neem contact op.

 
Annies bijdrage kan de vorm aannemen van:

© Annie Gay, uw adviseur, coach en trainer voor communicatie en persoonlijke vaardigheden